Hotline: 0936.33.26.28
Email: anthaipool1@gmail.com

Cung cấp và lắp đặt thiết bị bể bơi chính hãng – An Thai Pool

BÌNH LỌC BỂ BƠI 

Bình lọc cát bể bơi - V series

Bình lọc cát bể bơi – V series (V350 – V1200)

Bình lọc cát bể bơi-MFV series

Bình lọc cát bể bơi – MFV series

Bình lọc cát bể bơi-MFS series

Bình lọc cát bể bơi – MFS series

Bình lọc cát bể bơi-CF series

Bình lọc bể bơi – CF series
(CF25-CF50-CF75)

Bình lọc bể bơi H series

Bình lọc bể bơi – H series

Bình đồng cát bể bơi K series

Bình lọc bể bơi – K series

MÁY BƠM BỂ BƠI

Máy bơm bể bơi SB series

Máy bơm bể bơi – SB series

Máy bơm bể bơi EPH Series

Máy bơm bể bơi – EPH series

Máy bơm gang “SER”

Máy bơm gang “SER”

Máy bơm bể bơi SP Series

Máy bơm bể bơi – SP series

Máy bơm bể bơi ST Series

Máy bơm bể bơi – ST series

Máy bơm bể bơi SC series

Máy bơm bể bơi – SC series

ĐÈN BỂ BƠI

Đèn led dưới nước E-Lumen

Đèn led dưới nước E-Lumen

Đèn led bể bơi UL-P Series

Đèn led bể bơi UL-P Series

Đổi nguồn TRA Series

Đổi nguồn TRA Series

Đèn bể sục, sân nước LED-P50

Đèn bể sục, sân nước LED-P50

Đèn led bể bơi CP-100 Series

Đèn led bể bơi CP-100 Series

Đèn âm bể bơi ELCOMP-N

Đèn âm bể bơi ELCOMP-N

THANG BỂ BƠI

Thang bể bơi Thang bể bơi NSF series

Thang bể bơi Thang bể bơi NSF series
(NSF 215S-315S-415S-515S)

Thang bể bơi Thang bể bơi NSL series

Thang bể bơi NSL series

Thang bể bơi NMU Series

Thang bể bơi NMU Series

Tay vịn inox ARV

Tay vịn inox ARV

Tay vịn bể bơi inox 304

Tay vịn bể bơi inox 304

Thang bể bơi OF

Thang bể bơi OF

Hotline

THIẾT BỊ VỆ SINH BỂ BƠI

Bàn hút vệ sinh bể bơi CE301

Bàn hút vệ sinh bể bơi CE301

Chổi cọ bể

Chổi cọ bể

Ống nhựa mềm hút vệ sinh CE154-CE157

Ống nhựa mềm hút vệ sinh

Sào nhôm

Sào nhôm

Vợt vớt rác bể bơi

Vợt vớt rác bể bơi

Robot dọn vệ sinh bể bơi

Robot dọn vệ sinh bể bơi

XỬ LÝ NƯỚC BỂ BƠI

Hóa chất bể bơi - Clorine Nhật

Hóa chất bể bơi – Clorine Nhật

Máy điện phân muối

Máy điện phân muối

Máy gia nhiệt bể bơi

Máy gia nhiệt bể bơi

PHỤ KIỆN BỂ BƠI

skimmer

Skimmer

Bộ đầu trả nước EM2824

Bộ đầu trả nước EM2824

Hộp thu nước đáy bể bơi

Hộp thu nước đáy bể bơi

Thanh nhựa máng tràn bể bơi

Thanh nhựa máng tràn bể bơi
 (20cm-25cm-30cm)

Bộ đầu hút vệ sinh tại thành bể

Bộ đầu hút vệ sinh tại thành bể

Nắp thu đáy

Nắp thu đáy

Yêu cầu nhận báo giá
thiết bị bể bơi
X

Cài đặt live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?

Gọi ngay